Barrier chống ngập kiểu đặt ngầm thụt thò
Barrier chống ngập kiểu lật - dạng module
Barrier chống ngập kiểu lật - nguyên tấm
Bể ngầm tự thấm - Hồ điều tiết ngầm Graf Germany
Bể ngầm tự thấm / Hồ điều tiết ngầm EcoBloc của Graf Germany
Bể xử lý nước thải Klaro E Professional
Bể xử lý nước thải sinh hoạt One2Clean của Graf Germany
Cấu kiện tạo rỗng Jupitank
Cống ngầm tự thấm Graf
Cống ngầm tự thấm Graf Germany
Hệ module vườn đứng JupiWall-35
HỆ MODULE VƯỜN ĐỨNG KẾT HỢP ĐA CÔNG NGHỆ KHÍ CANH, THUỶ CANH VÀ ĐẤT TRUYỀN THỐNG JUPIWALL HYBRID
Hệ thống ngắt an toàn chủ động
Hệ thống quản lý cáp OPS
Hướng dẫn dán bảo vệ khe thu nước trước khi lắp đặt
Hướng dẫn lắp đặt cống Hauraton trong hạng mục sửa chữa
Hướng dẫn lắp đặt cống treo cáp
Hướng dẫn thi công hố thu điểm
Hướng dẫn thi công trên mặt nền trải asphalt mới
JupiWall Hybrid kèm túi vải
Khả năng thoát nước của cống Hauraton với độ dốc 0%
Self-infiltrated underground system Jupitank
Test hệ thống OPS tại nhà máy
Test khả năng thu thoát nước của nắp cống Hauraton
Test vận hành barrier chống ngập kiểu lật, dạng nguyên tấm
Test vật liệu sx cống Hauraton
Thi công Hồ điều tiết ngầm / Bể ngầm tự thấm EcoBloc tại Australia
Tổng kết 1 năm đầu cung cấp cống Hauraton tại Việt Nam
Trụ nâng đa dụng lắp ghép JupiPed
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2