Tấm thoát nước ngầm JupiCell 333x333x30mm Tấm thoát nước ngầm JupiCell 333x333x30mm Tấm thoát nước ngầm JupiCell 333x333x30mm Tấm thoát nước ngầm JupiCell 333x333x30mm

Tấm thoát nước ngầm JupiCell 333x333x30mm

Tấm thóa nước ngầm JupiCell-01 với kích thước 333x333x30mm được thiết kế và chuyên dùng cho thoát nước ngầm cũng như tăng cường khả năng bảo vệ lớp chống thấm, cách âm, cách nhiệt. 

JupiCell thay thế việc sử dụng lớp đá cấp phối lọc nước truyền thống nặng nề, gia tăng hiệu quả chống thấm, thoát nước cho vườn mái, bồn cây, vách móng, vách tầng hầm,...nhằm giảm bớt áp suất thủy tĩnh 

 

 

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2