Giải pháp cung cấp điện bờ (OPS)

Giải pháp cung cấp điện bờ (OPS)

Khi tàu cập bến cảng, điện áp trên tàu khác với điện lưới Việt Nam 380V/50Hz (ví dụ: điện tàu 440V/60Hz, 690V/60Hz, 200V/60Hz...), nếu máy phát diesel của tàu tiếp tục chạy thì chi phí dầu rất lớn lại thải ra khí CO2 và các khí độc hại khác làm ảnh hưởng tới môi trường. Giải pháp của chúng tôi là sử dụng bộ biến đổi tần số để chuyển đổi điện lưới 380V/50Hz sang điện 60Hz hoặc 400Hz cung cấp cho các thiết bị điện thiết yếu của tàu như chiếu sáng, điều hòa, hệ thống thông tin liên lạc....Khi đó máy phát diesel của tàu có thể ngừng hoạt động để tiết kiệm nhiên liệu, khi đó chi phí điện được tiết kiệm và khí độc không bị thải ra môi trường.
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2