Đồng hồ tưới tự động Bluetooth - Holman Australia Đồng hồ tưới tự động Bluetooth - Holman Australia Đồng hồ tưới tự động Bluetooth - Holman Australia

Đồng hồ tưới tự động Bluetooth - Holman Australia

Bộ hẹn giờ tưới qua Bluetooth CO3015 Holman - Úc cho phép bạn sử dụng điện thoại thông minh để kiểm soát tất cả các chức năng lập trình và giao diện chức năng trên bộ đếm thời gian hoặc bộ điều khiển tưới tiêu của bạn.

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2