Tiêu nước mưa, tích nước ngầm

Tiêu nước mưa, tích nước ngầm

Tại một quốc gia nhiệt đới có lượng mưa trung bình lớn như tại Việt Nam thì yêu cầu về tiêu nước mưa, giảm úng lụt cục bộ luôn là yêu cầu bức thiết. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đồng thời vấn đề tiêu nước mưa cục bộ nhưng có thể tái sử dụng chính nguồn nước này cho tưới tiêu, sinh hoạt thì hệ cấu kiện Tiêu nước mưa tích nước ngầm đã giải quyết được nan đề này. Hệ cấu kiện tạo rỗng JupiTank chuyên dùng cho tiêu nước mưa, tích nước ngầm - hay còn gọi là bể ngầm sinh thái tự thấm là giải pháp thân thiện với môi trường, thi công nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2