Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm

Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm

Tiếp nối thành công của sản phẩm Tấm thoát nước ngầm JupiCell-01 với kích thước thông dụng 333x333x30, đồng thời đáp ứng yêu cầu cao hơn của các dự án đòi hỏi sản phẩm có thiết kế độ rỗng thoáng lớn hơn và chịu tải trọng cao hơn, Greensolution Việt Nam đã sản xuất Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm với các ưu điểm nội bật so với các sản phẩm cùng loại:

- Thi công nhanh 50%

- Đỗ rỗng thoáng cao hơn 15%

- Trọng lượng nhẹ hơn 20%

- Độ chịu tải cao hơn 20%

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2