Hệ vườn đứng chậu móc treo dung tích lớn JupiWall-16 Hệ vườn đứng chậu móc treo dung tích lớn JupiWall-16

Hệ vườn đứng chậu móc treo dung tích lớn JupiWall-16

HỆ VƯỜN ÐỨNG LƯỚI THÉP JUPIWALL® -16
BAO GỒM HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT
👉 Dễ dàng lắp đặt - Tự làm tại nhà
👉 Dễ dàng tự trang trí
👉 Dễ dàng bảo trì và chăm sóc cây
👉 Dễ dàng và linh hoạt trong lắp đặt hệ tưới
👉 Dễ dàng mở rộng diện tích ra các phía

 

  • Dễ dàng lặp đặt (Bắt vít khung nhựa lên từng hoặc lên bề mặt đúng bất kỳ)
  • Dễ dàng hoán đổi vị trí các chậu cây để thuận lợi trong thiết kế cũng như thay đổi hình dáng tường cây theo định kỳ, tránh sự đon điệu
  • Dễ dàng bảo trì và chăm sóc cây (theo tùng chậu cây riêng biệt)
  • Dễ dàng và linh hoạt trong phương thức thi công hệ thống tưới
  • Dễ dàng cắt rời thành 3 hệ thống chậu riêng biệt, thuận lợi thi công cho các góc cạnh

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2