Permeable underground system JupiTank

Permeable underground system JupiTank

BỂ TIÊU MƯA, TÍCH NƯỚC NGẦM - JUPITANK

+ Là hệ cấu kiện lắp ghép chịu tải trọng cao dùng để: Tiêu thoát nước bề mặt đất (chống úng ngập)
+ Tích trữ nước dưới ngầm ( tái sử dụng), Lưu dẫn nước thoát ngầm( thay thế hệ thống cống truyền thống)
+ Được sản xuất từ nhựa PP chất lượng tốt và được thiết kế để xử lý nước mưa tại nguồn ngay từ trên mái nhà và các khu vực thẩm thấu khác,...💭💭💭

Hotline
Online support
Consultant 1
Consultant 1