JupiWall-03 & JupiWall-03Plus JupiWall-03 & JupiWall-03Plus JupiWall-03 & JupiWall-03Plus JupiWall-03 & JupiWall-03Plus

JupiWall-03 & JupiWall-03Plus

🌳🌳🌳JUPIWALL® -03

▪️ Dễ dàng lắp đặt (bắt vít khung nhựa lên tường hoặc lên bề mặt đứng bất kỳ).
▪️ Dễ dàng hoán đổi vị trí các chậu cây để thuận lợi trong thiết kế cũng như thay đổi hình dáng tường cây theo định kỳ, tránh sự đơn điệu.
▪️ Dễ dàng bảo trì và chăm sóc cây (theo từng chậu cây riêng biệt).
▪️ Dễ dàng và linh hoạt trong phương thức thi công hệ thống tưới..
▪️ Dễ ràng cắt rời thành 3 hệ thống chậu riêng biệt, thuận lợi thi công cho các góc cạnh...

 

Hotline
Online support
Consultant 1
Consultant 1