JupiPave-06 / 390x410x50mm JupiPave-06 / 390x410x50mm JupiPave-06 / 390x410x50mm JupiPave-06 / 390x410x50mm JupiPave-06 / 390x410x50mm JupiPave-06 / 390x410x50mm

JupiPave-06 / 390x410x50mm

Tấm Cằm JupiPave-06 / 390x410x50mm

Bộ phần cứng  , phần cứng, phần cứng phần còn lại Phần còn lại của gia đình

Tấm  thiết bị của chúng tôi có thể ăn được. Thiết kế kết cấu 3

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

+ Dể dàng thi công trên bề mặt

+ Lọc và xử lý ô nhiễm nước mưa

+ Gỉam ô nhiễm bụi trong không khí

+ Giảm lượng phản xạ nhiệt giúp bề mặt đô thị mát mẻ

+ Tăng trưởng mảng xanh trong khu vực đỗ xe

+ Bảo vệ 100% sự sống thảm cỏ

+ Cường độ nén 15.940 psi, 2,29 triệu bảng / m2, 109,906 kPa

+ Tấm nhựa liên kết diện tích lớn để cài đặt mọi công trình dễ dàng

+ Lợi thế cạnh tranh so với các loại vật liệu bê tông truyền thống

+ Không gian trống bên trong các ô nhựa của tấm vỉ giúp rễ khỏe mạnh phát triển 92%

Hotline
Online support
Consultant 1
Consultant 1