Drainage board

Drainage board

Tấm thoát nước từng phần là kiểu tấm nhựa dạng cuộn có các núm nhựa cao từ 8mm tới 100mm, thường dùng cho các mục đích:

- Thoát nước ngầm và giữ lại một phần để tưới thẩm thấu ngược cho vườn trên mái nhẹ

- Thoát nước cho vách móng tầng hầm, vách hố thang máy,...

- Dùng làm tấm lót tạo cốp pha đổ sàn nhiều chân chống hấp hơi nước

 

 

1. Ứng dụng thoát nước từng phần và giữ lại một phần nước tưới cho vườn trên mái 

   

2. Ứng dụng thoát nước cho vách móng, vách tầng hầm,...

 

3. Ứng dụng làm lớp nền đa chân chống hấp hơi nước

Hotline
Online support
Consultant 1
Consultant 1