Cống ngầm tự thấm Graf

Cống ngầm tự thấm Graf

Hệ cống ngầm tự thấm Graf là giải pháp thoát nước ngầm tự thẩm thấu, thi công dễ dàng, hiệu suất thoát nước cực lớn khi có thể thu gom nước thấm từ 4 phía vào hệ cống có kích thước lớn, theo đó có thể dẫn tới hệ bể ngầm, hồ điều tiết ngầm hoặc thoát ra khu vực cống chính

  

Hotline
Online support
Consultant 1
Consultant 1