Vi sinh hiếu khí

 

 Vi sinh hiếu khí là tập hợp các vi sinh vật hữu ích, các enzym cần thiết thực sự phù hợp môi trường hiếu khí.

Cung cấp các vi sinh hiếu khí hữu ích;

Giảm BOD5, SS,...;

Ổn định SVI, hỗ trợ lắng tốt;
Hạn chế mùi hôi.

Dùng nuôi cấy vi sinh các bể hiếu khí của hệ thống mới/tái khởi động;

Dùng khắc phục sự cố sốc vi sinh;

Dùng bổ sung định kỳ cho các bể hiếu khí.