Men xử lý ao hồ

Tăng tốc phân hủy chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, xác động thực vật,...), làm sạch đáy ao;


Xử lý hiện tượng bùng phát tảo, mùi hôi tanh trong quá trình phân hủy xác tảo chết;


Giải phóng khí độc H2S, NH3, NO2,...;


Ổn định pH;


Tăng lượng oxy hòa tan.


Dùng xử lý các ao nuôi thủy sản, các ao hồ tạo cảnh quan đô thị,...