Xử lý ô nhiễm môi trường.

Làm sạch môi trường là một trọng tâm quan trọng của nền kinh tế xanh. Hiên nay môi trường đang bị ô nhiễm do hoạt động công nghiệp, việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, hoặc việc phát hành của các chất ô nhiễm khác phải được làm sạch để tái phát triển chúng hoặc trả lại trạng thái tự nhiên của nó. 

Các chuyên gia môi trường sử dụng một số công nghệ để  làm sạch ô nhiễm môi trường, Quá trình này được gọi là xử lý môi trường. 

Xử lý môi trường là gì? 

Xử lý môi trường là việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm hoặc ô nhiễm từ nước (cả nước ngầm và nước bề mặt) và đất. Những sản phẩm chất thải được loại bỏ để bảo vệ sức khỏe con người, cũng như để phục hồi môi trường. Xử lý ô nhiễm khôi lại hiện trạng môi trường hoặc để tái phát triển hoặc hoàn trả lại trạng thái tự nhiên của nó.  khắc phục hậu quả môi trường là rất cao quy định và phải chịu một loạt các yêu cầu pháp lý, mà nói chung là dựa trên đánh giá của sức khỏe con người và môi trường.

Các dự án Xử lý ô nhiễm có thể từ lớn, các dự án đắt tiền, trên đó có rất nhiều nỗ lực được dành để làm môi trường bị ô nhiễm, để nhỏ hơn, các dự án ít tốn kém hơn. Các dự án Xử lý ô nhiễm thường bắt đầu với một đánh giá môi trường để xác định chi phí của dự án, cũng như các công nghệ đó sẽ là thích hợp nhất cho việc xử lý môi trường cụ thể. 

Các loại xử lý môi trường 

Xử lý môi trường được thực hiện trên nhiều quy trình khác nhau, bao gồm cả đất, trầm tích, nước ngầm và nước mặt. Bài viết này phân loại xử lý theo cho dù nó được thực hiện trên mặt nước hoặc đất. Xử lý nước bao gồm cả nước ngầm và nước bề mặt, trong khi xử lý đất bao gồm đất mặt, lòng đất, và trầm tích. Đất và xử lý nước có thể được thực hiện riêng rẽ hoặc cùng nhau, tùy thuộc vào loại và mức độ ô nhiễm.

Xử lý nước  là quá trình loại bỏ chất gây ô nhiễm từ nước. Nước mặt tại các hồ, suối và sông có thể bị nhiễm trực tiếp bởi các chất ô nhiễm phát hành trực tiếp vào nước hoặc bởi dòng chảy từ mặt đất. Nước ngầm, là nước ngầm mà béo bão hoà chất liệu xốp, có thể bị ô nhiễm bởi các chất ô nhiễm thấm qua đất và trầm tích ở trên nó. Phần lớn dân số toàn thế gới phụ thuộc vào nước ngầm là nguồn nước uống và dùng cho nông nghiệp. Nhiều khu vực đã xử lý  ô nhiễm nước ngầm từ các phế liệu đã được xử lý trên đất. Ô nhiễm nước ngầm cũng đã xảy ra như là kết quả của hoạt động công nghiệp như khai thác mỏ hoặc khoan khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. 

Xử lý đất  đề cập đến các chiến lược được sử dụng để làm sạch và khôi phục đất. Ô nhiễm đất là do nhiều yếu tố tương tự gây ô nhiễm nước ngầm. Thông thường, đất và nước ngầm đang bị ô nhiễm từ các nguồn giống nhau và cả hai đều phải được xử cùng một lúc. Ô nhiễm đất có thể là kết quả của sự cố tràn hóa chất, hoạt động công nghiệp, và việc sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu. 

Phương pháp xử lý môi trường 

Xử lý môi trường sử dụng một loạt các công nghệ và phương pháp làm sạch các khu vực bị ô nhiễm. Các phương pháp được sử dụng xử lý môi trường cụ thể phụ thuộc vào loại và mức độ ô nhiễm, cũng như các đặc điểm của môi trường. Khu vực nơi ô nhiễm đã thấm sâu vào lòng đất và nước ngầm đòi hỏi các phương pháp khác nhau hơn so với các khu vực nơi mà một số lượng nhỏ các chất hóa học đã được đổ vào các lớp đất mặt. Có rất nhiều phương pháp xử lý khác nhau, và các công nghệ mới đang được phát triển đều đặn. Phần này mô tả ngắn gọn một vài trong số các công nghệ và phương pháp khắc phục hậu quả.

 

Còn tiếp >>

 

Rác không phải loại phế thải mà là một dạng tài nguyên

Việt Nam vẫn đang sử dụng chủ yếu là công nghệ chôn lấp rác lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Thời ...

Cách phân loại rác tại nguồn

Trước tiên để thực hiện tốt việc phân loại này, chúng ta cần phải đáp ứng được những yêu cầu thiết ...

Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?

Phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và tinh thần của con ...

Môi trường là gì?

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau

1 2