Cách phân loại rác tại nguồn

Quy trình phân loại rác tại nguồn được Giải pháp xanh tổng hợp như sau

Trước tiên để thực hiện tốt việc phân loại này, chúng ta cần phải đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu:

1- Từ hộ gia đình đến khu phố, trường học, cơ quan xí nghiệp…

Đào tạo, tập huấn tuyên truyền về việc phân loại chất thải rắn tại nguồn phải được chú trọng hàng đầu, sau đó chúng ta đi vào quá trình phân tích những lợi ích mà việc phân loại đem lại cho chính họ và xã hội.

Việc tuyên truyền phải được thực hiện tới mọi đối tượng nguồn thải từ hộ gia đình, các cơ quan, trường học, xí nghiệp, bệnh viện đến các trung tâm thương mại, chợ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh…

Ngoài ra, các đối tượng tham gia vào quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cũng cần phải được tập huấn, tuyên truyền về chương trình, về cách thức phân loại chất thải rắn tại nguồn

2- Thiết bị kỹ thuật, công nghệ phù hợp

Để thực hiện tốt phân loại chất thải rắn tại nguồn phải đảm bảo được các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ cho quá trình phân loại và sau phân loại. Các yếu tố kỹ thuật ở đây là các phương tiện, các quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Khi thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải thay đổi các phương tiện và quy trình kỹ thuật một cách tổng thể và đồng bộ.

 3- Phân loại và tách các dòng rác thải để tiện cho việc Xử lý môi trường về sau

Cần áp dụng triệt để trong khâu xử lý cuối cùng. để có thể tăng hiệu quả của quá trình tái sử dụng tái chế, như làm phân hửu cơ, hay các loại phân bón phù hợp cho nghành nông nghiệp hiện nay.

Chính vì vậy, Công ty MTV VINA đang xây dựng một  quy trình từ Xử lý môi trường nhằm giảm tải lượng rác thải ra môi trường cũng như góp một phần công sức vào việc Xử lý và bảo vệ môi trường.

Định hướng sắp tới của Giải Pháp Xanh là thiết lập được mộ hệ thống các nhà máy tái chế chất thải đủ khả năng tiếp nhận rác vô cơ sau phân loại và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

 

Rác không phải loại phế thải mà là một dạng tài nguyên

Việt Nam vẫn đang sử dụng chủ yếu là công nghệ chôn lấp rác lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Thời ...

Xử lý ô nhiễm môi trường.

Làm sạch môi trường là một trọng tâm quan trọng của nền kinh tế xanh. Hiên nay môi trường đang bị ô ...

Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?

Phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và tinh thần của con ...

Môi trường là gì?

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau

1 2