CÔNG TY TNHH MTV VINA
SA 18 - 2 Sky Garden2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân phong, Q.7, Tp. HCM
ĐT : (08) 3600 11 55 - (08) 3600 11 77 - Fax : ( +848) 73 085 369
Email: congtymoitruongvina@gmail.com