Dịch vụ xử lý nhanh

 

Thiết bị sẵn sàng;

Hoá chất chuyên dụng;

Kỹ thuật lành nghề;

Vận hành chuyên nghiệp;

Xử lý nhanh chóng;

Kỹ thuật đảm bảo.

 

Nhận xử lý định kỳ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải;

Nhận xử lý nhanh sự cố bùng phát mùi hôi diện rộng;

Nhận khắc phục hậu quả bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn chất thải, hỗ trợ khôi phục môi trường sống.